עדכונים חשובים

לקוחות יקרים! בעקבות עומס חריג של הזמנות באתר ניתן לבצע הזמנות באיסוף עצמי בלבד, ככל שיתאפשר נפתח את האתר שוב למשלוחים. עמכם הסליחה!  
איסוף עצמי מסניפים בת ים (ניסנבאום 25) רחובות (קניון עופר), או תל אביב (שוק הכרמל)    

סניף בת ים יפתח ביום שישי מ19.4.23 בין השעות 8-12  

לקוחות יקרים! בעקבות עומס חריג של הזמנות באתר ניתן לבצע הזמנות באיסוף עצמי בלבד, ככל שיתאפשר נפתח את האתר שוב למשלוחים. עמכם הסליחה!
איסוף עצמי מסניפים בת ים (ניסנבאום 25) רחובות (קניון עופר), או תל אביב (שוק הכרמל)

תקנון

תקנון האתר

לפני כניסה לאתר זה ו/או לפני שימוש באתר נא קרא בעיון את האמור להלן:

1. אתר תבליני פרג (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש לרכישת מוצרים בישראל, של חברת תבליני הדור השלישי בע"מ, ח.פ 512324401, אשר כתובתה הרב ניסנבאום 25 (להלן: "החברה"), המייצרת ומשווקת את המותג "פרג".

2. הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעות האתר, כפופים להוראות תקנון האתר המפורט להלן.

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם.

3. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה, ולמעט ביחס לזכויות אשר לא ניתן להתנות עליהן לעל פי דין.

4. התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

כללי

5. האמור במבוא דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

6. האתר מפותח ומוקם על ידי לוגייט טכנולוגיות (להלן: "מקימת האתר") ומופעל על ידי החברה

7. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

8. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות ו/או בקשר לאתר.

9. תוכן האתר ותקנון זה מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

10. כל תנאי מתנאי תקנון זה הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי התקנון, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

11. לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני sherut@pereg1906.com   בטלפון 03-5533896 או בפקס 03-5537166 .

12. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

13. גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה.

 

 הגדרות

בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

14. "האתר" - לרבות כל חלק ממנו.

15. "משתמש" - כל הנכנס לאתר ו/או עושה באתר שימוש מכל סוג שהוא.

16. "תוכן" - תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו'), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, גרפיקה, תמונות, ציורים, צילומים, המלצות, המלצות גולשים, ביקורות, חוות דעת - לרבות כל חלק מהם.

17. "תוכן מזיק" - לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל /או פוגע בזכויות של צד שלישי

ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי.

 

שימוש באתר

18. המשתמש באתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא קבלת אישור אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע פעולות באתר מבלי לקבל את אישור הוריך ו/או האפוטרופוס החוקי לביצוען..

19 על המשתמש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא תיבת דואר) בישראל.

20. המשתמש מצהיר כי הוא מזמין את המוצרים לשימוש הפרטי, ושלא למטרה לסחור בהם (יודגש כי זכויות המזמין אינן ניתנות למכירה, העברה, המחאה במישרין או בעקיפין).

21. יודגש, כי העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות, והעושה כן - צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

בלא לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים:

22. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי.

23. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

24. המשתמש מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים;

25. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג כל שהוא.

26. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר.

27. יש חשש כי המשתמש סחר, סוחר או מתכוון לסחור במוצרים ו/או השירותים אותם הזמין, מזמין או מתכוון להזמין.

 

 

פרטי המוצרים והשירותים

28. החברה מציגה באתר פרטים של המוצרים והשירותים המוצגים למכירה כגון: תיאור, תכולה, תמונות, מחיר, זמן אספקה, תאריך אחרון לשימוש וכד'.

29. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

30. תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת. משתמש המזמין המוצר ו/או שירות מזמין אותו  באחריותו בלבד.

31. לקבלת הבהרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

 

 

מחירים

32. המחירים באתר כוללים מע"מ.

33. המחירים המוצגים באתר הינם למוצר בודד, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

34. המחיר אינו כולל דמי משלוח. דמי המשלוח מצוינים בנפרד ומחויבים בהתאם לגודל ההזמנה ומספר המוצרים שנרכשים.

 

[

 

 

הזמנות מוצרים באמצעות האתר

35. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.

36. בגין כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר, תכולתו, מחירו ומחירו ל-100 גרם (להלן: "דף המכירה"). יש לעיין היטב בדף זה.

37. יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר.

38. לצורך ביצוע הזמנה באתר יידרש המשתמש, בין היתר, להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

39. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה.

40. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וכדי להימנע מתקלות שונות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה.

41. ההזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה.

 

 

התשלום באמצעות כרטיס אשראי

42. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "פעולה") ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.

 43. תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו ייפוי כוח כדין.

44. יש למסור את פרטי כרטיס האשראי לחברה באמצעות הקלדת פרטיו באתר או באמצעות שיחת טלפון - בהתאם להוראות הכתובות באתר.

45. לאחר מכן תמתין החברה להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה.

46. אם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזין בעת הקלדת ההזמנה או בדרכים אחרות. על המשתמש יהיה לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהסדיר את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוך 7 ימים. לא עשה כן, תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.

47. אם תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזין בעת הקלדת ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה"). כל עוד לא נשלח אישור בדואר אלקטרוני כאמור, אין לראות את ההזמנה כמאושרת.

48. למען הספר ספק, מועדי האספקה יימנו אך ורק החל ממועד קבלת אישור תשלום.

 

 

 

אספקת/משלוח המוצרים

49. אספקת המוצר תיעשה ככלל בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

50. למען הסר ספק, זמני האספקה כוללים ימי עסקים בלבד (והם אינם כוללים, למשל, ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, וימי שבתון).

51. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגמרו כתוצאה מכוח עליון ו/או פעולות מלחמה ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה, לרבות שביתות המשפיעות על אספקת המוצר.

52. עיכוב בביצוע התשלום יעכב אוטומטית את אספקת המוצר.

 

אחריות למוצרים

53. החברה עושה הכל כדי שהנאתכם ממוצריה תהיה מלאה. המוצרים יוצאים את שערי החברה כשהם איכותיים, טריים ושלמים.

54. על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו, לדווח לחברה מיד על כל אי התאמה ו/או פגם ו/או טענה ולאפשר לחברה לתקן כל אי התאמה שכזו.

55. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית למוצרים במקרה של חשיפת המוצר, לאחר אספקתו למשתמש, למים, לשמש, לחום ולתנאים סביבתיים קשים.

56. מובהר כי אם יסרב המשתמש לקבל את המוצר, שלא מחמת אי התאמה ו/או פגם ו/או אי אספקתו במועד ו/או בשל הפרה אחרת של תנאי ההזמנה, זכאית החברה לעשות בו שימוש, ולחייב את המזמין לשלם את מחיר העסקה.

 

 

ביטול הזמנה

המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

57. המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה כל עוד לא נמסרה למשלוח לחברה המשלחת.

58. ביטול של הזמנה יכול להיעשות בכתב או בעל פה. המזמין רשאי לשלוח להודיע על ביטול הזמנה בפקס או בדואר אלקטרוני ו/או להתקשר למחלקת שירות הלקוחות לצורך מסירת הודעת הביטול.

החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

59. במקרה שהמשתמש יפר את תנאי ההזמנה ו/או תנאי התקנון.

60. ככל שיתברר כי מבחינה טכנית לא ניתן לספק את המוצר.

61. ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון.

62. במקרה ונפלה טעות בתום לב במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר - כפי שהם מופיעים באתר.

63. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר - הפוגעים בהליך התקין של המכירה.

64. בכל מקרה בו יהיה זכאי המשתמש לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו כספים אלה על הכספים ששילם המזמין לחברה.

65. החברה תהיה זכאית לקזז מהכספים המגיעים למשתמש כל סכום המגיע לה מהמשתמש בגין כל נזק שגרם לה.

 

תנאים נוספים

66. התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הקניין ועוד.

67. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לחברה. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.

68. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לנהוג באתר כחפצה ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

69. ידוע למשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.

70. אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי - באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.

71. אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל". כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או החברה אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.

72. החברה אינה מתחייבת לפקח ואינה אחראית לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.

73. החברה לא תהא אחראית לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מוירוסים ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר..

74. החברה תהא זכאית לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

75. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את החברה, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

 

 

הדין וסמכות השיפוט

76. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.מדיניות פרטיות:
  
https://www.tavlineypereg.co.il/infoPages.asp?InfoPageId=166

 
מדיניות החזרת מוצרים :
 
https://www.tavlineypereg.co.il/infoPages.asp?InfoPageId=167
 

   

   
Copyright © 2024 all rights reserved | נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות