מדניות החזרת מוצרים

 

1.         ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, ובאמצעות יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים הבאות:

א.        מילוי טופס ביטול עסקה באתר לטופס ביטול עסקה לחצו כאן

ב.         בדואר אלקטרוני לכתובת nir@pereg1906.com;

ג.         במוקד שירות הלקוחות בטלפון 035533896;

ד.         בדואר רשום לכתובת הרב ניסנבאום 25 בת ים 5962021

ה.        בכל אחד מסניפי הרשת.

בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה.

2.         המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הכל כמפורט להלן:

א.        המשתמש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר מביניהם;

ב.         ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לבקש מהמשתמש להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

ג.         משתמש שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לחברה ויתואם איתו מועד לאיסוף המוצר.

ד.         המשתמש שהמוצר שקיבל נושא תאריך אחרון לשימוש בן פחות מ-30 יום ממועד קבלת המוצר, רשאי לקבל מוצר זהה חליפי או לקבל החזר כספי בגין המוצר בכל אחד מסניפי הרשת.

ה.        משתמש שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה או לשלוח את המוצר לחברה בדואר רשום לכתובת הרב ניסנבאום 25 בת ים. החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר בגין המוצר דמי ביטול בשיעור של יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, אך בשלב זה היא בוחרת שלא לגבות דמי ביטול כאמור.

ו.          מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ב' לעיל, משתמש רשאי לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה גם לאחר חלוף 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (על פי המאוחר מביניהם), וזאת בתנאי שתקופת התוקף של המוצר עולה על 30 יום ממועד החזרת המוצר לחברה. על הלקוח להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה או לשלוח את המוצר לחברה בדואר רשום לכתובת הרב ניסנבאום 25 בת ים.

ז.         ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

ח.        לקוח המעוניין בכך, יוכל לבחור בין השבה כספית כמפורט לעיל, לבין החלפת המוצר למוצר שווה ערך או קבלת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן.

Copyright © 2022 all rights reserved | נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות